סקירת שוק ההון לחודש אפריל 2024

עילית פלג | סמנכ"לית קלי פרימיום
שירן דהדי | אנליסטית ורפרנטית דסק השקעות בכירה

לאחר 5 חודשים חיובים בשווקי המניות בארץ ובחו"ל, חודש אפריל נסגר בירידות שערים.

סקירת שוק ההון בישראל לחודש אפריל 2024

 המסחר התנהל במהלך החודש על רקע המתקפה הנרחבת של איראן על ישראל.

 • בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5% בפעם השנייה ברציפות.
 • מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ עלה ב- 0.6%, האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים הסתכמה בשיעור של 2.6%.
 • מגמת עליית השערים נעצרה בשווקי המניות והאג"ח בארץ.
 • ממשיכה מגמת ההתאוששות בשוק העבודה.

להלן עיקרי הפעילות בכלכלה בישראל בחודש אפריל 2024:

הורדת דירוג האשראי של ישראל

על רקע מתקפת הטילים של איראן על ישראל והסיכונים הגיאופוליטיים, חברת הדירוג S&P הורידה את תחזית הדירוג של ישראל מדירוג של -AA לדירוג +A כשהתחזית נותרה "שלילית".

חברת הדירוג הבינלאומית Fitch הותירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי ברמה של +A אך הורידה את תחזית הדירוג מ”יציבה” ל”שלילית”.

אינפלציה – גל ההתייקרות במשק נמשך על רקע המצב הביטחוני, שיעור האינפלציה השנתית עלה מ- 2.5% ל- 2.7%.  הסיבות לאינפלציה בישראל הן הגדלת הגירעון, גל עליות מחירים כולל עליות במחירי הסחורות, שקל חלש ועוד.

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לחודש מרץ עלה ב- 0.6% וב- 12 חודשים אחרונים עלה ב- 2.6%. אינפלציית הליבה עלתה מעט ל 2.3% מ 2.2% ונמצאת קרוב למרכז היעד.

ריבית – על רקע עלייה במידת אי הוודאות הגיאופוליטית והחשש שמביעים הבנקים מהעלייה האחרונה בציפיות האינפלציה, בנק ישראל החליט גם בחודש אפריל  להותיר את הריבית ללא שינוי בפעם השנייה ברציפות. ציפיות המשקיעים להפחתות הריבית הצטמצמו להפחתת ריבית אחת לכל היותר של- 0.25%.

בנק ישראל אינו ממהר להפחית את הריבית עד אשר לא יראה התאוששות אמיתית בפעילות הכלכלית.

צמיחה – נרשמה צמיחה מהירה של הצריכה הפרטית  ברבעון הראשון השנה.

גרעון – הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ- 117.3 מיליארד שקל המהווה כ -6.2% מהתוצר. עלייה של כ- 0.6% בגירעון לעומת הנתון בחודש הקודם. בעקבות צפי לגירעון ממשלתי גבוה אף יותר מהגירעון שבתקציב הממשלה , שוקל האוצר להקדים את העלאת המע"מ באחוז לשיעור של 18% מה-1 בינואר 2025 ל-1 ביולי 2024.

לגירעון התקציבי המצטבר תרמה עלייה זניחה בהכנסות הממשלה בשיעור של כ- 0.3% בינואר- מרץ 2024 לעומת ינואר- מרץ 2023, זאת לצד זינוק  בהוצאות הממשלה בכ- 38.1% במקביל (שיעור הגידול בהוצאות, ללא עלויות הקשורות למלחמה, עומד על כ- 12.2%).

שוק המניות – שוקי המניות בארץ הציגו ירידות שערים במהלך חודש אפריל: מדד ת"א 125 ירד בכ- 3.6%, מדד ת"א 90 ירד בכ- 4.5%. כל הסקטורים המובילים בבורסה בת"א רשמו ירידות בהובלת סקטור הבניה שירד ב 5.7%,  מדד ת"א נדל"ן ירד ב 4.8% ומדד ת"א בנקים ירד ב- 3.5%. מתחילת השנה מדד ת"א 125 ומדד ת"א 35 השלימו בהתאמה עליה של כ- 4.5% ומדד ת"א 90 כ- 6%.

הסיבות לירידות השערים היו בעקבות הנתונים הבאים:

 • הצפי להמשך הורדת הריבית הולך ופוחת לאחר ההודעה האחרונה של בנק ישראל בחודש אפריל כי הוא מותיר את הריבית במשק ללא שינוי.
 • עלייה בגירעון התקציבי השנתי שממשיכה לעלות.
 • גל התייקרות במשק בעקבות המצב הביטחוני -עלייה בשיעור האינפלציה.
 • ירידות שערים בשוקי העולם בחודש אפריל.

שוק האג"ח – עלייה בתשואות האג"ח לטווח ארוך, משקפת את הצפי לאינפלציה מעל היעד, זאת בשל הגידול בהוצאות הביטחון והעלייה במחירי הנפט והמזון. בלטו לחיוב החודש: מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד-דולר שעלה בכ- 1.8%, במקביל להתחזקות הדולר ביחס לשקל בכ- 3.7%. ירידות שערים אפיינו גם  את מרבית מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

מרווחי אגרות החוב הקונצרני נמוכים מאד, בתל בונד 20/40/60 וכן בתל בונד השקלי מהווים רק כאחוז מעל אגרות החוב הממשלתיות. בשל המרווחים הנמוכים, קיימת  עדיפות לאיגרות חוב  קונצרניות איכותיות בעלות תזרים איתן  ובמח"מ קצר עד בינוני.

התשואה לפדיון של איגרות החוב השקליות ל-10 שנים זינקה בכ-0.5% והגיעה לכ-4.9% לקראת סוף חודש אפריל.

שוק העבודה – שיעור האבטלה ירד לכ-3.1% במרץ 2024, לעומת כ- 3.2% בחודש פברואר.

שקל/דולר – הדולר התחזק בכ- 3.7% ביחס לשקל באפריל, והשלים עלייה של כ- 5.3% מתחילת השנה. התחזקות זו בנוסף לעלייה במחירי הסחורות הינו פוטנציאל להמשך עלייה במדדי האינפלציה בחודשים הקרובים ובכך מפחית את הסיכוי להורדת ריבית נוספת במאי. שערו של השקל נחלש מול סל המטבעות לרמות שהיו בתחילת השנה.

שער הדולר ביום האחרון של אפריל עמד על 3.741.

סקירת שוק ההון בעולם לחודש אפריל 2024

סקירת שוק ההון בארה"ב לחודש אפריל 2024

 הפד הותיר את הריבית ללא שינוי בפעם השישית ברציפות.

 • נתוני אינפלציה גבוהים מהצפוי.
 • ירידות שערים בשוק האמריקאי.
 • שוק העבודה ממשיך להיות חזק.

אינפלציה – שיעור האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים עלה מ- 3.2% בפברואר 2024 ל- 3.5% במרץ. נתוני האינפלציה בארה"ב הפתיעו כלפי מעלה, זה החודש השלישי ברציפות. מדד הליבה (PCE) עלה בחודש האחרון ב 0.3% ו- 2.8% ב- 12 חודשים האחרונים בניגוד לתחזית הכלכלנים (2.6%).

ריבית – הערכות שהפד לא ימהר להפחית את הריבית. בהתאם, שוק האג"ח האמריקאי שתמחר רק לפני כחצי שנה הפחתת ריבית של אחוז וחצי עד סוף 2024, מתמחר כעת ריבית נמוכה בלא יותר מחצי אחוז לעומת הריבית הנוכחית בסוף השנה.

ב- 1.5.24 הודיע הפד בפעם השישית ברציפות שהוא אינו משנה את הריבית ומותיר אותה ללא שינוי על 5.5%, בעקבות העלייה באינפלציה.

צמיחה – בניגוד לתחזיות התמ"ג עלה בינואר עד מרץ, בקצב שנתי של 1.6%, כאשר האנליסטים ציפו לעלייה שנתית של 2.5% לאחר שברבעון הקודם נרשמה צמיחה של 3.4%.

הצמיחה הכלכלית בארה"ב הייתה חלשה בהרבה מהצפי לרבעון הראשון של השנה, ותוך כך המחירים עלו בקצב מהיר יותר. למרות הצמיחה הנמוכה ברבעון הראשון, הביקושים המקומיים בכלכלה האמריקאית ממשיכים להיות חזקים.

שוק העבודה – דוח התעסוקה בארה"ב היה חזק מהצפוי בחודש מרץ: החברות האמריקאיות ממשיכות לגייס עובדים- התווספו כ- 303 אלף משרות. שיעור האבטלה בארה"ב ירד לרמה של 3.8%, לעומת 3.9% בחודש קודם. שכר העבודה בארה"ב נמצא במגמת עליה בשיעור שנע בין 4.1% ל- 4.7% בשנה.

שוק המניות – בשוק האמריקאי נרשמו ירידות חדות יחסית במהלך אפריל. מדד נאסד"ק עתיר מניות הטכנולוגיה סיים את החודש בירידה של 4.4%. דאו ג'ונס ירד ב- 5%.

מדד S&P500 ירד בכ- 4% ומתחילת השנה רשם עלייה של כ- 5.5% והנאסד"ק כ- 4.5%.

עונת הדוחות הכספיים בפתח, דבר שישפיע על השווקים והמשקיעים שבוחנים מעבר לתוצאות הכספיות של החברות את התחזית קדימה לגבי המשך השנה.

שוק האג"ח – האינפלציה הדביקה בארה"ב שולחת את תשואות האג"ח לרמות גבוהות יותר. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל- 10 שנים עלתה בכ- 0.4% החודש  לכ- 4.6% לקראת סוף אפריל 2024.

סקירת שוק ההון באירופה לחודש אפריל 2024

 • הבנק המרכזי בגוש האירו הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%.
 • האינפלציה בגוש היורו הפתיעה לטובה וירדה ל-2.4%.
 • שיעור האבטלה נותר על רמה של 6.5%.
 • כלכלת גוש היורו צמחה מעט ברבעון הראשון.
 • ירידות שערים בשוקי המניות באירופה.

אינפלציה – באירופה, מגמת האינפלציה נראית טוב יותר מאשר בארה"ב כאשר זו ממשיכה לרדת ועומדת על 2.4% בלבד לעומת 2.6% בחודש הקודם. מדד המחירים לצרכן שהתפרסם בסוף חודש אפריל עלה ב- 0.6% בקצב שנתי של 2.4%.

אינפלציית הליבה ירדה משיעור של 2.9% ל- 2.7%.

ריבית – הבנק המרכזי בגוש האירו הותיר את הריבית  כצפוי ללא שינוי על 4.5% פעם חמישית ברציפות. הציפיות בקרב המשקיעים הן שהבנק המרכזי האירופי יחל להפחית את הריבית עוד לפני הפד ויתכן שכבר במהלך חודש יוני הקרוב.

שוק העבודה – שיעור האבטלה בגוש האירו נותר על רמה של 6.5% וממשיך לשהות קרוב לרמות שפל.

שוק המניות – מדד 600STOXX  EURO  ירד בכ- 1.5%, מדד ה EURO STOXX 50 – איבד 3.2% מערכו.

פרסומים בולטים הצפויים במאי-יוני:

 • ישראל- מדד המחירים לצרכן 15/05/24
 • ארה"ב- מדד המחירים לצרכן 15/05/24
 • גוש היורו- מדד המחירים לצרכן 17/05/24
 • ישראל- החלטת ריבית 27/05/24
 • גוש היורו- החלטת הריבית 06/06/24
 • ארה"ב- החלטת ריבית 12/06/24

לסקירות נוספות בשוק ההון >>

כתבות נוספות באותו נושא