סקירת שוק לחודש יוני 2024

עילית פלג | סמנכ"לית קלי פרימיום
שירן דהדי | אנליסטית ורפרנטית דסק השקעות בכירה

מגמה מעורבת בשוקי המניות בעולם- בארה"ב נרשמו עליות שערים, בעוד שבישראל, סין ואירופה נרשמו ירידות.

סקירת שוק ההון בישראל לחודש יוני 2024

 • המסחר במחצית הראשונה של שנת 2024 התנהל על רקע הלחימה בעזה ואי הוודאות סביב היתכנות למלחמה בצפון
 • הריבית נותרה ללא שינוי ברמה של 4.5% 
 • מדד המחירים לצרכן הפתיע לטובה ועלה בחודש מאי ב- 0.2% בלבד, מתחת לתחזיות האנליסטים שצפו עליה של כ- 0.6%
 • שוק המניות בארץ התאפיין גם בחודש יוני בביצועי חסר מול השווקים בעולם
 • האבטלה בישראל גם החודש נמצאת בסביבת שפל היסטורית של 3.3%

אינפלציה:

מדד המחירים לצרכן לחודש מאי הפתיע ועלה ב- 0.2% בלבד לעומת צפי לעליה של 0.6%. האינפלציה שהייתה צפויה לעלות מעל הטווח העליון של יעד האינפלציה של בנק ישראל נותרה ללא שינוי בתוך היעד ועומדת על 2.8%. הפער בין הציפיות המוקדמות לבין התוצאות נבעו מירידה חדה בסעיף הטיסות לחו"ל שירד ב- 7.5%. מגמת הירידה באינפלציה נעצרה בעקבות הזינוק בגירעון, מחסור בכוח אדם בענף הבנייה, האטה מסוימת בהוצאות כרטיסי האשראי של הצרכנים.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות שעלה ב-10.3%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.2%, מזון ותרבות ובידור שעלו ב-1.0%. מחירי הדירות עלו ב-0.9% והשלימו עלייה שנתית של 2.1%.

ריבית:

בהתאם לציפיות, בהחלטת הריבית שהתפרסמה בתאריך 8.7 בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי גם החודש, ברמה של 4.5%. בנק ישראל ציין כי מעדיף  את היציבות הפיננסית על פני הצמיחה והדגיש את החשיבות להתאמות תקציב 2025.

עיקרי נימוקי בנק ישראל להחלטה:

 • סביבת האינפלציה מתמתנת אבל בקצב איטי. ציפיות אינפלציה לשנה נמצאות בגבול העליון של היעד.
 • הסיכון הביטחוני וחוסר הוודאות הגיאופוליטי.
 • צפי להמשך עלייה במחירי הדירות.
 • גם בעולם נראה כי מגמת האינפלציה מתמתנת אבל בקצב איטי יותר  מהתחזיות. נראה כי בנקים מרכזים לא ממהרים להוריד את הריבית. ריבית הפד שנותרה ללא שינוי, תקשה על בנק ישראל להחליט על הורדת ריבית ולהגדיל את פער הריביות.

צמיחה:

שיעור הצמיחה ברבעון הראשון לשנת 2024 – הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתוני אומדן, לפיהם התוצר המקומי הגולמי במחירים קבועים עלה ברבעון הראשון ב- 14.1% בחישוב שנתי לעומת הרבעון הקודם (3.3% בחישוב רבעוני), לאחר ירידה של 21.7% ברבעון הרביעי של שנת 2023. התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ב-12.3% בחישוב שנתי.

גרעון:

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ-138 מיליארד שקל המהווה כ-7.6% תוצר, גבוה משמעותית מתקרת הגירעון. הערכות משרד האוצר הן שהגירעון צפוי להישאר גבוה בשנים הקרובות, דבר שיצריך התאמות נוספות. החוב הממשלתי שגויס לצורך התמודדות עם הגרעון, התמקד בעיקר בשוק המקומי, כ- 18 מיליארד שקלים גויסו בישראל.

יחס חוב תוצר צפוי לעמוד על 67.5 אחוז תוצר בסוף 2024 לעלות ל 68.5% במהלך 2025.

שוק המניות:

השווקים בישראל היו תנודתיים על רקע אי הודאות הגבוהה סביב המלחמה והמתיחות בצפון. ביצועי החסר מול שווקי העולם נבעו בעיקר ממשקלן הנמוך של מניות טכנולוגיה במדדים הישראלים ולהיעדר מגה חברות.

במהלך חודש יוני מדד ת"א 125 ירד בכ- 2% אך עדיין גבוה בכ- 3.5% מרמתו מתחילת שנה. תל אביב 90 ספג ירידה של כ- 6% בחודש יוני, מדד זה מושפע מהמלחמה ומהמצב הכלכלי של ישראל מכיוון שהוא כולל חברות שפעילותן מקומית. בסיכום המחצית הראשונה של 2024 מדד ת"א 35 עלה ב- 6.4% בעיקר בזכות המניות הדואליות הכלולות בו: נובה, טבע, קמטק וטאואר. מדד ת"א בנקים רשם עלייה מתונה של כ- 4%, המדד הושפע לחיוב מרווחיות הבנקים בזכות הריבית הגבוהה.

שוק האג"ח:  

המתיחות הגיאופוליטית שנרשמה במהלך החודש הובילה לירידות שערים באג"ח הצמודות ולעליות קלות באג"ח הלא צמודות. גם בשוק אגרות החוב הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. אגרות החוב השקליות רשמו עליות שערים תוך ירידות במרווח, ואילו אגרות החוב הצמודות התנהגו הפוך. בסיכום החודש התל בונד השקלי עלה ב- 0.9% ומדד תל בונד 20 ירד ב 0.4%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל- 10 שנים עלתה לכ-5.1% במאי – שיא של כ- 13 שנה, בשל העלייה בסיכון הגלום בחוב מדינת ישראל וירדה מעט לכ- 5% בסוף יוני.

שוק העבודה:

שוק עבודה בישראל נותר חזק. הלמ”ס פרסמה החודש נתונים מסקר כוח אדם לחודש מאי המצביעים על גידול בהשתתפות בשוק העבודה. שיעור האבטלה בחודש מאי עלה קלות מ- 3.0% ל- 3.3%,  עלייה של כ־ 15 אלף איש. עלייה בגיוס המילואים מסביר את הביקוש לעובדים בשנת 2024, שנמצא ברמה גבוהה יותר בהשוואה לערב המלחמה.

שקל /דולר:

השקל נחלש מעט מול סל המטבעות בחודש יוני. המסחר בשער הדולר ביחס לשקל היה תנודתי במחצית הראשונה של שנת 2024, כאשר שער הדולר עלה מכ- 3.63 שקל בסוף דצמבר 2023 לכ- 3.818 שקל ב- 26 באפריל 2024 וירד לכ- 3.759 בסוף המחצית הראשונה של השנה.

מחיר הנפט רשם ביוני עליה של 5.4% והוא שב להיסחר באחרונה ברמה הגבוהה מ- 80 דולר לחבית. מחירו של הנפט מושפע מהחשש מפני מלחמה כוללת של ישראל.

 

סקירת שוק ההון בעולם לחודש יוני 2024

סקירת שוק ההון בארצות הברית לחודש יוני 2024

 • בהתאם לציפיות השוק, הפד הותיר את הריבית על 5.5% 
 • האינפלציה בארה"ב מתקררת
 • עליות שערים מרשימות בשוק האמריקאי
 • דוח תעסוקה מעורב בארה"ב

אינפלציה:

מדד המחירים לצרכן בארה"ב הפתיע לטובה כשנותר ללא שינוי. שיעור האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים עומד על 3.3% לעומת 3.4% בחודש הקודם ואינפלציית הליבה ירדה מ- 3.6% ל- 3.4%. נתוני האינפלציה של חודש מאי לפי מדד הליבה (PCE)  מלמדים על ירידה מתמשכת בקצב האינפלציה השנתי ומחזירה את האופטימיות לשווקים אשר מצפים לתחילת הורדות ריבית עוד השנה בארה"ב. ציפיות האינפלציה של הצרכנים בארה"ב לשנה הקרובה ירדו לרמה של 3%.

ריבית:

הריבית בארה"ב נותרה גבוהה. הפד הותיר את הריבית ללא שינוי על 5.5% בהתאם לציפיות השוק. הפד פרסם את תחזיות הריבית לשלוש שנים הבאות שבהן מצפים להפחתת ריבית אחת עד לסוף השנה הנוכחית. מנגד, התחזית המעודכנת לשנת 2025 מלמדת על הפחתה של אחוז שלם במהלך השנה הבאה. המסקנה שהליך הפחתות הריבית יחל מאוחר יותר אך יכול להיות  מהיר מכפי שהעריכו קודם לכן.

צמיחה:

נתוני המקרו בארה"ב מלמדים על התייצבות בריאה. ברבעון הראשון של שנת 2024 נרשמה צמיחה מתונה יחסית בתוצר האמריקאי רק 1.4% בחישוב שנתי. הסיבות לצמיחה נבעו בעיקר מגידול בצריכה הפרטית, בהוצאות הממשל המקומי ובהשקעות נדל"ן.

שוק העבודה:

בתחילת חודש יולי פורסם דוח תעסוקה מעורב בארה"ב: המשרות החדשות ירדו ל- 206 אלף ביוני כשהצפי היה לתוספת של 200 אלף משרות. בעדכון של מאי נרשמה תוספת של 218 אלף במקום 272 בעדכון הראשון שפורסם ביוני. האבטלה עלתה ל- 4.1%. השכר ממוצע עלה כצפוי ב- 3.9% בחישוב שנתי, נמוך מ- 4.1% במאי.

שוק המניות:

עליות שערים נאות נרשמו בשוק המניות האמריקאי. מדד נאסד"ק רשם עליה בחודש יוני של כ- 6% והוא גבוה כעת בכ- 18% מרמתו בתחילת השנה. מדד S&P500 טיפס ביוני ב- 3.5% ובכ- 14.5% מתחילת שנה.

הסיבות לעליות השערים:

 1. התפקוד הטוב של הכלכלה האמריקאית למרות הריבית הגבוהה.
 2. התוצאות הכספיות הטובות של החברות הבורסאיות- מניות בעלות משקל גדול שרובן מענף הטכנולוגיה שהן גם הנהנות העיקריות, מהבינה המלאכותית (AI). מדד השבבים של פילדלפיה הכולל כמה יצרניות שבבים מובילות שנסחרות בארה"ב השלים במחצית הראשונה זינוק של 31%.
 3. התמתנות האינפלציה והצפי להפחתת ריבית בארה" ב לקראת סוף השנה.

הביצועים החלשים של הנשיא ביידן בדיבייט הגבירו את סיכוייו של הנשיא הקודם טראמפ לזכות בכהונה שנייה בבית הלבן. התוצאה היא שמניות כגון: חברות כרטיסי אשראי, אנרגיה וחברות ביטוח בריאות, הקבוצות שעשויות לזכות מנשיאות נוספת של טראמפ, נסחרו גבוה יותר, בעוד שמניות אנרגיה מתחדשת וקנאביס נצבעו באדום וירדו. הבנקים הגדולים בארה"ב הכריזו בסוף יוני על תשלומים גבוהים יותר למשקיעים לאחר שמוקדם יותר השבוע עברו בקלות את מבחן הלחץ השנתי של הפד.

שוק האג"ח:

עלייה מתונה יותר בארה"ב – התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל- 10 שנים עלתה מכ- 3.9% בסוף דצמבר 2023 לכ- 4.3% בסוף המחצית הראשונה של 2024 וזאת בשל הצפי למספר הורדות ריבית בארה"ב כשבינתיים הריבית נותרה ללא שינוי.

סקירת שוק ההון באירופה לחודש יוני 2024

 • הבנק המרכזי בגוש האירו הוריד את הריבית ברבע אחוז ל- 4.25%
 • האינפלציה באירופה ממשיכה לרדת
 • שיעור האבטלה ממשיך לשהות קרוב לרמות שפל
 • חוסר השקט בצרפת הוביל לירידות במדדי המניות באירופה

אינפלציה:

האינפלציה בגוש היורו וכלל אירופה ממשיכה להתמתן. מדד המחירים לצרכן שהתפרסם בתחילת חודש יולי ירד ב- 0.1% בקצב שנתי של 2.5% לעומת קצב של 2.6% בחודש הקודם.

ריבית:

בפעם הראשונה מאז 2019 החליט הבנק האירופי המרכזי להוריד את הריבית ב- 0.25% ל- 4.25%, בהתאם לתחזיות בשוק. זאת, לאחר רצף העלאות הריבית שהחלו בעקבות האינפלציה הגבוהה ביבשת.

שוק העבודה:

שיעור האבטלה בגוש האירו נותר ברמה של 6.4% וממשיך להיות קרוב לרמות שפל.

צמיחה:

נתוני התמ"ג הבריטי שפורסמו בשבוע שעבר מעודדים. התמ"ג הבריטי צמח ברבעון השני ב- 0.7% לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2023.

שוק המניות:

אי הוודאות בשווקים האירופים נבעה מהתחזקות של מפלגות הימין ביבשת ובראשן מפלגת RN הצרפתית הוביל את מקרון להודיע על פירוק הממשלה ועל בחירות בזק. מדדי המניות של אירופה בשונה מארה"ב רשמו ירידות בחודש יוני. את הנפילה המשמעותית יותר רשם מדד קאק של בורסת פאריס שאיבד ביוני 6.4% מערכו. מדד דאקס של בורסת פרנקפורט איבד 1.4% מערכו ביוני, מדד 600STOXX  EURO ירד גם הוא ב- 1.3%.

 

פרסומים בולטים הצפויים בחודש יולי:

 • גוש האירו- החלטת הריבית 18/07/24
 • ארה"ב- מדד המחירים לצרכן 11/07/24
 • ארה"ב- החלטת ריבית 31/07/24
 • ישראל- מדד המחירים לצרכן 15/07/24
 • גוש האירו- מדד המחירים לצרכן 17/07/24
 • ישראל- החלטת ריבית 08/07/24

כתבות נוספות באותו נושא