סקירת שוק לחודש פברואר 2024

עילית פלג | סמנכ"לית קלי פרימיום
שירן דהדי | אנליסטית ורפרנטית דסק השקעות בכירה

בישראל

 • ביום שישי בלילה ה- 09/02/24 הורידה חברת הדירוג מודי'ס את דירוג האשראי של מדינת ישראל. בנוסף קבעה מודי'ס אופק דירוג שלילי המאותת על סיכון להורדת דירוג נוספת בהמשך.
 • בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי  ברמה של 4.5%.
 • מדד המחירים נותר ללא שינוי- קצב האינפלציה השנתי עמד על 2.6%.
 • חודש פברואר היה חודש חזק בשווקים הפיננסים בישראל.

עיקרי הפעילות בכלכלה הישראלית

הורדת דירוג האשראי של ישראל:

חברת דירוג האשראי הבינלאומית Moody's הורידה ב- 9 בפברואר את דירוג האשראי של ישראל מ-A1 תחזית יציבה, ל-A2 תחזית שלילית, להורדת הדירוג תרמו משך הלחימה ברצועת עזה ואי קיומה של תוכנית אורכת טווח להחזרת הביטחון עבור ישראל.

מודי'ס צופה כי נטל החוב של ישראל יהיה גבוה משמעותית מזה שצפתה לפני שהחלה המלחמה.

אינפלציה:

מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי בינואר 2024 ועומד על 2.6%.

האינפלציה השנתית התמתנה ונמצאת בתוך תחום היעד של בנק ישראל שהוא בין 1%-3%.

מדד הליבה ירד ב-0.1% ואינפלציית הליבה (בניכוי אנרגיה, פירות וירקות) ירדה מ-2.7% ל-2.4%.

ריבית:

לאחר שבהחלטה הקודמת בינואר ירדה הריבית ב- 0.25%, בחודש פברואר בנק ישראל החליט להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.5%, כשהגורם העיקרי לכך הינו אי וודאות במשק בעקבות המלחמה.

התחזיות לגבי החלטת הבנק היו חלוקות לפני, על פי בלומברג רוב הכלכלנים העריכו כי הריבית תרד לעומת השווקים שגילמו הסתברות גבוהה יותר שהריבית תישאר ללא שינוי. בוועדה מעריכים כי קיימים מספר סיכונים להאצה אפשרית באינפלציה כמו מגבלות ענף הבנייה, היקף ומשך הלחימה והשפעותיה, פיחות השקל  וההתפתחויות הפיסקליות. תוואי הריבית ייקבע בהתאם.

למרות המשך מגמת הירידה באינפלציה, התחזיות של האנליסטים מצביעות על סיכויים נמוכים להפחתת הריבית בהחלטה הקרובה.

צמיחה:

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2023 נרשמה צמיחה שלילית שהסתכמה ב- 2%, נמוך משמעותית מממוצע הצמיחה של העשור האחרון, שהגיע לכ-4%. הצמיחה התאזנה מעט בגלל ההוצאה הציבורית הגבוהה, שגדלה ב- 8.3% בעיקר בשל צרכי המלחמה.

ברבעון הרביעי של שנת 2023 צניחה של 19.4% בתוצר במשק וזאת בהשוואה לרבעון הקודם. רבעון זה היה בין הקשים ביותר בכלכלה הישראלית. בסיכום 2023, הצריכה הפרטית ירדה ב-0.7%, ואילו הצריכה הפרטית לנפש ירדה בשיעור חד יותר של 2.8%.

גרעון:

בעקבות המשך העלייה בגירעון הממשלתי, אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את תקציב הממשלה המתוקן לשנת 2024. לגירעון התקציבי המצטבר תרמה הירידה בהכנסות הממשלה. הגרעון המצטבר בשנה האחרונה עלה ל 4.8% וצפוי להישאר גבוה בשנים הקרובות. עלייה של כ- 0.6% לעומת הנתון בחודש הקודם. מדובר בתקציב הגדול בתולדות המדינה, וועדת הכספים של הכנסת אישרה את העלאת מס ערך מוסף בישראל באחוז אחד ל- 18% החל מ-1 בינואר 2025.

שוק המניות:

חודש פברואר התאפיין בעליות שערים חדות בשוק המניות: מדד ת"א 125 עלה בפברואר בכ- 6.5% ומדד ת"א 90 עלה בכ- 7%. מדד ת"א בנקים עלה בכ- 6% ומדד ת"א נדל"ן עלה בכ- 4%.

למרות המלחמה, תוצאות הדוחות של הרבעון הרביעי, היו טובות באופן יחסי. תוצאות אלה תרמו לעליות במדדים המרכזיים בישראל.

הציבור הישראלי ומשקיעי חוץ המשיכו וצמצמו את החשיפה למניות בהמשך למגמה מאז פרוץ המלחמה, כשבפברואר משכו סכום גבוה יותר מאשר בחודש הקודם; ומנגד, המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך המשיכו והגדילו את החשיפה ובסכום גבוה לעומת החודש הקודם.

שוק האג"ח: 

שווקי האג"ח עלו החודש. מדד אג"ח כללי עלה בכ- 0.5%. אגרות החוב הממשלתיות עלו בממוצע בכ- 0.3% , אגרות החוב הקונצרניות עלו בכ- 0.6%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים נותרה החודש ללא שינוי.

האוצר המשיך בגיוס איגרות חוב שהסתכמו בכ-17.1 מיליארד שקל, בהמשך לגיוס שיא חודשי בהיקף של כ- 19.1 מיליארד שקל בחודש הקודם ולגיוסים ערים ברבעון האחרון של שנת 2023. זאת בשל העלייה בגירעון הממשלתי. גיוסי הסקטור העסקי בשוק איגרות החוב הסתכמו במעל 5 מיליארד שקל.

שוק העבודה:

נתוני שוק העבודה בשבועיים האחרונים היו חיוביים וטובים יותר מהציפיות.  אך סקר כח האדם שפורסם השבוע מציג תמונה אחרת, ירידה בשיעור ההשתתפות ועלייה בשיעור האבטלה בגילאי העבודה העיקריים. בסקטור ההייטק נרשמה דווקא עלייה במספר העובדים.

שקל / דולר:

השקל ממשיך להתחזק, התחזקות השקל צפויה להקשות על היצוא מישראל. לתנודתיות בשער הדולר ביחס לשקל החודש תרמו ציפיות להורדת הריבית במשק שכאמור לא ירדה בסוף החודש. שער הדולר ביום האחרון של פברואר עמד על 3.584.

מה קורה בעולם

ארצות הברית:

 • הפד הותיר את הריבית ללא שינוי (ברמה של 5.5%).
 • הפתעה כלפי מעלה באינפלציה בארה"ב.
 • שווקי המניות בארה"ב המשיכו לעלות בהובלת סקטור השבבים (הטכנולוגיה) שבראשה ענקית השבבים אנבידיה ששוויה חצה לאחרונה את רף ה-2 טריליון דולר.
 • שוק העבודה ממשיך להיות חזק.

אינפלציה:

מדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה טיפס ב- 3.1% ב- 12 החודשים האחרונים והסתכם בשיעור של 3.4%, לעומת צפי לעלייה שנתית של 2.9%.

מדד הליבה (ללא מזון ואנרגיה) נותר על  3.9%, כשהתחזיות היו להאטה ל- 3.7%.

ריבית:

בהתאם לציפיות הפד, הריבית נותרה ללא שינוי ברמה של 5.5%, על אף נתוני הצמיחה החיוביים שהתפרסמו בארה"ב, שיפור בשוק העבודה והאטה באינפלציה. הבנק הפדרלי אותת כי סיים להעלות את הריבית, אך גם הבהיר כי עדיין לא מוכן להתחיל להוריד את הריבית בזמן הקרוב והוא יעקוב ויבחן את המשך התמתנות האינפלציה ופרמטרים נוספים בחודשים הקרובים.

צמיחה:

התוצר האמריקאי צמח ברבעון הרביעי של 2023 בקצב שנתי של 3.3%, האטה בהשוואה לרבעון הקודם אך עדיין צמיחה מהירה בהובלת הצריכה הפרטית.  OECD חוזה האטה בצמיחה בארה"ב- 2.1% בשנת 2024.

שוק העבודה:

שוק העבודה ממשיך להיות חזק. בתחילת פברואר התפרסם דוח התעסוקה, בו התווספו כ- 353 אלף משרות חדשות, הדוח היה גבוה מהצפי. שיעור האבטלה נותר בחודש פברואר ללא שינוי ברמה של 3.7% וקצב השכר עלה ברמה שנתית של 4.5%.

שוק המניות:

חברת אנבידיאה שמפתחת את השבבים המתקדמים ביותר ליישומי AI, פרסמה במהלך הרבעון דו"ח מצוין המראה שהיא הכפילה את ההשקעות שלה, עקפה את שווי השוק של גוגל ואמזון והפכה לחברה השלישית בגודלה במדד ה- S&P.

בעקבות פרסום דוחות כספיים טובים לרבעון הרביעי של שנת 2023, מדדי המניות בארה"ב ממשיכים לעלות בהובלת סקטור השבבים (הטכנולוגיה) ומוסיף לערכו מעל 9% במהלך החודש. מדד S&P 500 עלה בכ- 5%, מדד נאסד"ק 100 עלה גם הוא בכ- 5% ו- MSCI AC  עלה בכ- 4%.

שוק האג"ח:

נתוני האינפלציה במדד PCE והנתונים הכלכליים האחרים הרגיעו את שוק האג"ח שבו נרשמה ירידת תשואות והציפיות הגלומות לירידת ריבית ה- FED בסוף השנה.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל- 10 שנים עלתה ב- 0.3%.

אירופה:

 • הבנק המרכזי בגוש האירו הותיר את הריבית ללא שינוי על 4.5%.
 • האינפלציה בגוש היורו ירדה ב- 0.2% לרמה של 2.6%.
 • שער האירו נחלש.
 • מדד יורוסטוקס 600 קפץ בכ- 12% מתחילת שנה.

אינפלציה:

נשיאת הבנק האירופי (ECB) אמרה שהיא מצפה כי קצב האינפלציה ייתמתן עוד יותר בהמשך השנה.

ב- 01.03.24 מדד המחירים לצרכן ב-20 מדינות גוש היורו ירד ב- 0.2% בקצב שנתי של 2.6% בלבד.

ריבית:

הבנק המרכזי בגוש האירו הותיר כצפוי את הריבית ללא שינוי על 4.5%. בנוסף צפוי כי הפחתת הריבית תחל רק בחודשי הקיץ במידה והאינפלציה תמשיך ותתמתן.

צמיחה:

תחזית הצמיחה באירופה תהיה חלשה במהלך 2024.

הכלכלה הגרמנית חלשה והתכווצה ב- 0.2% לעומת אירלנד שרשמה את הירידה החזקה ביותר. מדינות נוספות שרשמו את שיעורי הצמיחה הגדולים ביותר הן: פורטוגל, ספרד, איטליה וצרפת.

שוק המניות:

אירופה ממשיכה במומנטום חיובי ונהנית מביצועים חיוביים גם בחודש פברואר.

מדד היורו סטוקס 600 עלה בכ-  4% ועלייה של כ-5% במדד STOXX 50 EURO.

פרסומים בולטים הצפויים במרץ:

 • ארה"ב- מדד המחירים לצרכן 12/03/24
 • ארה"ב- מדד המחירים ליצרן 14/03/24
 • ישראל- מדד המחירים לצרכן 15/03/24
 • גוש היורו- מדד המחירים לצרכן 18/03/24
 • ארה"ב- החלטת ריבית 20/03/24
 • ישראל- החלטת ריבית 08/04/24

 

מסמך זה הוכן על ידי קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ והינו רכושה הבלעדי. אין לעשות שימוש בנתוני המסמך שלא באישורה. יודגש כי האמור במסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם ואדם ואינו מהווה המלצה למדיניות השקעות. המסתמך על הנתונים במסמך זה ללא קבלת יעוץ השקעות על פי דין, עושה כן על אחריותו בלבד, קבוצת קלי סוכנות לביטוח ושיווק השקעות בע"מ לא תשא באחריות כלשהי. אין בנתונים הנ"ל כדי להוות הבטחת תשואה שתושג בעתיד, ואף לא הבטחה ו/או התחייבות כי זהו התשואה שהושגה בעבר. ט.ל.ח

 

כתבות נוספות באותו נושא