כעבור חצי שנה: ענף ההשתלמות מציג תשואה שלילית שוב

ירידה לצורך עלייה או שינוי כיוון? לאחר שישה חודשים של תשואה חיובית, נרשמה תשואה שלילית בקרנות ההשתלמות במסלול הכללי. התשואה הממוצעת של עשר הקרנות הגדולות היתה שלילית בשיעור של 0.2% באוגוסט. התשואה השלילית נרשמה על רקע מגמת הירידות בבורסה באחוזת בית, בדומה לבורסות המובילות בעולם. מדדי ת"א־35 ות"א־90 ירדו באוגוסט ב־1.5% וב־2% בהתאמה, בעוד S&P […]