איזה יתרון יש לחיסכון באמצעות קרן השתלמות על-פני תוכניות חיסכון אחרות?

חיסכון באמצעות קרן השתלמות מקנה פטור ממס רווח הון על הרווחים שנצברו בקרן בגין הפקדות עד התקרה המוטבת.

בנוסף עצמאיות ועצמאיים נהנים מהטבת מס בגין ההפקדה לקרן.

במקרה של שכירים ושכירות, במידה והמעסיק הפקיד עד תקרת ההפקדה ללא מס, לא יהיה חיוב מס.

כתבות נוספות באותו נושא