אם יש לי זכאות להפרשות פנסיוניות מהמעסיק, לאיזו תוכנית כדאי להצטרף?

עובדים ועובדות שכירים, במידה וחתמו על כך בחוזה ההעסקה, יכולים להצטרף לקרן פנסיה/ ביטוח מנהלים / קופת גמל וקרן השתלמות. ההצטרפות תלויה בתנאי ההעסקה, וכדאי לנהל על כך משא ומתן עם המעסיק. לעצמאים ועצמאיות, או שכירים ושכירות שיש להם הכנסה מעסק או משלח יד יכולים להצטרף גם לקרן פנסיה/ ביטוח  מנהלים/ קופת גמל  או לקרן השתלמות לעצמאים ועצמאיות.

כתבות נוספות באותו נושא