בחלק מתכניות הביטוח שלי כתוב שיש לי זכאות לפיצוי ובחלק מהתוכניות כתוב שיפוי, מה ההבדל בין פיצוי לשיפוי?

פיצוי הוא כספי ביטוח קבועים מראש, המשולמים בהתרחשות מקרים הקשורים בביטוח ללא תלות כלשהי בהוצאות שהוציא המבוטח או בהצגת קבלות על טיפול רפואי כזה או אחר.

שיפוי הוא כספי ביטוח שיגיעו אליך כהחזר הוצאות שהוצאת בפועל ובכפוף להצגת קבלות. סכום ההחזר אל מול הקבלות לא יהיה יותר מהתקרה שנקבעה בפוליסה.

כתבות נוספות באותו נושא