האם אפשר לצרף תינוקות לפוליסת בריאות?

ברוב פוליסות הבריאות אפשר לצרף תינוקות בנות ובני יומם, בכפוף לסיכום לידה מבית החולים, ובצירוף הצהרת בריאות חתומה על ידי ההורים במקרה שמדובר בתינוק או תינוקת עד גיל שישה חודשים. לתינוקות מגיל שישה חודשים ומעלה צריך לספק הצהרת בריאות בלבד.

כתבות נוספות באותו נושא