האם המעסיק שלי חייב לתת לי קרן השתלמות?

במגזר הציבורי- הזכויות לקרן השתלמות נקבעות בהסכם הקיבוצי, והמעסיק חייב להפריש לך לקרן ההשתלמות בהתאם להסכם הקיבוצי.

במקומות עבודה בהם אין הסכמים קיבוציים, ההחלטה אם להפריש עבורך לקרן השתלמות תלויה במשא-ומתן בינך לבין המעסיק, ובמה שנחתם בחוזה ההעסקה.

כתבות נוספות באותו נושא