האם עצמאיים ועצמאיות יכולים להצטרף לקרן השתלמות?

הם יכולים להצטרף לקרן השתלמות לעצמאים ועצמאיות במידה ויש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד.

כתבות נוספות באותו נושא