יצאתי לחופשת לידה – מה אני צריכה לעשות?

"חופשת" הלידה אורכת על פי חוק כ- 14 שבועות. אם עבדת אצל מעסיק לפחות שישה חודשים לפני תחילת ההיריון, המעסיק חייב להמשיך ולשלם את התשלומים לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות. התשלומים כוללים גם את חלק המעסיק וגם את החלק של העובדת, שינוכה משכרה בהתאם לחוזה ההעסקה. תשלום חופשת הלידה יתחיל לאחר מילוי טופס חופשת לידה עליו חתומים המעסיק והעובדת.

כתבות נוספות באותו נושא