מהו ביטוח סיעודי?

ביטוח המעניק פיצוי או שיפוי (החזר תחת הוכחת הוצאה כספית) חודשי למבוטח או מבוטחת המצויים במצב סיעודי ע"פ הגדרתו בפוליסה שברשות המבוטח. הסכום משולם לתקופה של מספר שנים או לכל משך החיים תלוי בפוליסה אותה רכש.

מצב סיעודי המזכה את המבוטח או המבוטחת בכספי הביטוח הינו אחד משני המצבים הבאים:  

א. במצב בריאות ותפקוד ירודים בהם נדרשת עזרה ממשית יומיומית, שבלעדיה אי אפשר לבצע לפחות שלוש פעולות מתוך שש פעולות המוגדרות בפוליסה. יש פוליסות בהן המבוטח או המבוטחת לא יכולים לבצע שתי פעולות, כאשר אחת מהן חייבת להיות אי שליטה בסוגרים. 

אלו הן שש הפעולות המוגדרות בפוליסות הביטוח:

  1. לקום ולשכב
  2. להתלבש ולהתפשט    
  3. להתרחץ ולהתגלח
  4. לאכול ולשתות
  5. לשלוט על הסוגרים
  6. ניידות

ב. מבוטח או מבוטחת המצויים במצב של תשישות נפש, לדוגמה: שיטיון (דמנציה) או אלצהיימר.

כתבות נוספות באותו נושא