מהי ההגדרה של מצב רפואי קודם או קיים?

מצב רפואי, סמפטומים של מצב רפואי, תופעה, מחלה, מום או נכות או תוצאה של אחד מאלה, שהתחילו לפני הצטרפותו של המבוטח לביטוח ו/או שהיו קיימים אצל המבוטח או המבוטחת לפני ההצטרפות לביטוח או במהלך תקופת האכשרה.

כתבות נוספות באותו נושא