מהי קרן פנסיה מקיפה ומהי פנסיית יסוד?

קרן פנסיה מקיפה היא פנסיה הכוללת גם מרכיב חיסכון וגם מרכיב ביטוחי. מרכיב החיסכון מבטיח קצבת זקנה לאחר הפרישה מעבודה, ומרכיב הביטוח מאפשר כיסוי למקרה של מחלה, תאונה או מוות. הכיסוי הביטוחי מספק גם קצבת נכות ושאירים.

פנסיה שלא כוללת את הכיסוי הביטוחי אלא רק את רכיב החיסכון נקראת פנסיית יסוד

כתבות נוספות באותו נושא