מי יכול ויכולה להצטרף לקופת גמל?

לקופת גמל לתגמולים לעמיתים ולקרן השתלמות- יכולים להצטרף עובדים ועובדות שכירים.
לקופת גמל לתגמולים עצמאיים- יכולים להצטרף גם שכירים וגם עובדים עצמאיים ועצמאיות, שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד.
לקופת פיצויים ולקופת לדמי מחלה- יכולים להצטרף רק מעסיקים ומעסיקות המשלמים משכורות.

כתבות נוספות באותו נושא