אמיסיות

הפקדות בחשב הכללי באוצר הכוללות מילוות שונים והפקדות.

כתבות נוספות באותו נושא