ביטוח בריאות קולקטיבי/קבוצתי

ביטוח בריאות לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה, מועדון עמיתים או תאגיד. יתרונותיו של ביטוח בריאות קולקטיבי באים לידי ביטוי, בין היתר, בעלות נמוכה יחסית הנדרשת.

כתבות נוספות באותו נושא