ביטוח בריאות

ביטוח המכסה הוצאות שהוציא מבוטח עבור טיפול רפואי הנכלל בפוליסת הביטוח אותה רכש המבוטח. הביטוח הרפואי מחזיר הוצאות שהמבוטח שילם לטיפול רפואי, כגון – ניתוח פרטי, השתלת איבר, תרופה שלא בסל ועוד.

כתבות נוספות באותו נושא