ביטוח חיים

תוכנית המבטיחה סכום ביטוח לשארים/מוטבים במקרה של מות המבוטח בטרם עת במהלך תקופת הביטוח

כתבות נוספות באותו נושא