ביטוח מחלות קשות

ביטוח המעניק למבוטח סכום חד פעמי במקרה של גילוי מחלה מתוך רשימת מחלות המפורטות בפוליסה.

כתבות נוספות באותו נושא