ביטוח מנהלים

ביטוח חיים משולב חיסכון המהווה את אחת החלופות המוכרות ע"י משרד האוצר לחיסכון הפנסיוני. ביטוח המנהלים הינו בבעלות המעביד כאשר המבוטח הוא העובד. לתוכנית מועברת פרמיה חודשית המבוססת על שכרו הפנסיוני של העובד (כחלק מתנאי הסוציאליים של העובד) המעסיק מעביר פרמיה לפיצויים, תגמולי מעסיק ואובדן כושר עבודה. בביטוח מנהלים התנאים נקבעים בחוזה מול חברת הביטוח ואינם ניתנים לשינוי במהלך תקופת הביטוח.

כתבות נוספות באותו נושא