גימלא

תכנית ביטוח המבטיחה תשלום גימלא חודשית (שכר חודשי) לכל חייו של המבוטח בתום תקופת הביטוח. חברת הביטוח קובעת בתנאי הפוליסה את תצורתה הבסיסית של הגימלא.

כתבות נוספות באותו נושא