דף פרטי הביטוח

נתוני ההסכם הביטוחי, שנערך בין המבטח למבוטח המסוים בצרוף לתנאים, המהווים את הפוליסה.

כתבות נוספות באותו נושא