הוצאות קניה ומכירה

סכומים המנוכים מנכסי מסלול ההשקעה בקופות גמל והשתלמות בגין קניה ומכירה של נכסים במסלול ההשקעה.

כתבות נוספות באותו נושא