הפוליסה האחידה

הפוליסה קובעת כי על כל חברות הביטוח לשווק החל מתאריך ה 1 בפברואר 2016 פוליסה בעלת כיסוי דומה לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.

כתבות נוספות באותו נושא