השתלת איברים

כריתה כירורגית או הוצאה מגוף המבוטח של איבר שלם או חלק מאיבר והחלפתו באיבר אשר נלקחו מגופו של אדם אחר במקומם, כגון – לב, ריאה, אונת ריאה ועוד.

כתבות נוספות באותו נושא