זיכוי על פי סעיף 45 א' לפקודת מס הכנסה

החזר מס בשיעור של 25% 35% מהסכום המופקד בקופת הגמל. סכום ההפקדה לצורך קבלת הזיכוי מוגבל בתקרה שקלית שאינה עולה על 5% 7% מההכנסה המזכה.

כתבות נוספות באותו נושא