חיתום רפואי או בדיקה רפואית

החלטה של חברת הביטוח באם ובאלו תנאים לקבל את המועמד כמבוטח בחברה.

כתבות נוספות באותו נושא