כיסוי מוות מתאונה

סכום הביטוח ישולם במקרה מות המבוטח עקב תאונה כהגדרתה בביטוח זה.

כתבות נוספות באותו נושא