מנתח שלא בהסכם

רופא אשר הוסמך ואושר על-ידי השלטונות המוסמכים בישראל כמומחה מנתח, שאינו קשור בהסכם עם חברת הביטוח לביצוע ניתוחים במבוטחיה.

כתבות נוספות באותו נושא