נותן שירות שבהסכם

מנתח, בית חולים וכל ספק עימו קשורה או תתקשר חברת הביטוח בהסכם ובלבד שהיה צד להסכם עם החברה במועד התביעה.

כתבות נוספות באותו נושא