ניכוי ע"פ סעיף 47 לפקודת מס הכנסה

הקטנת ההכנסה החייבת במס בסכום המופקד בקופת הגמל. סכום ההפקדה לצורך קבלת הניכוי מוגבל בתקרה של 7% לעצמאי מההכנסה המזכה.

כתבות נוספות באותו נושא