סוג הצמדה

סוג ההצמדה של תגמולי ביטוח: למדד, לדולר או משתתף ברווחים, לפי תנאי הפוליסה.

כתבות נוספות באותו נושא