סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

סעיף 14 חוק פיצויי פיטורים קובע כי ההפרשות החודשיות שמפקיד המעסיק לחלק הפיצויים לתכנית פנסיונית יבואו במקום פיצויי הפיטורים וכי המעסיק פטור מהשלמת הפיצויים בגין תוספות שכר במהלך תקופת העבודה.
ההפרשות יהוו תחליף למלוא סכום הפיצויים רק אם המעסיק הפריש מדי חודש למרכיב הפיצויים 8.33% משכר העובד. אם המעסיק הפריש פחות, עליו לשלם לעובד השלמת פיצויי פיטורים בסיום יחסי העבודה ובלבד שהעובד זכאי לפיצויי פיטורים. בנוסף, תחולת סעיף 14 מזכה את העובד בכספי הפיצויים שנצברו בקופה גם במקרה שהתפטר.

כתבות נוספות באותו נושא