עמית

כל מי שהצטרף לקרן הפנסיה וטרם יצא לפנסיה. נהוג להבחין בין שני סוגי עמיתים: עמית פעיל – עמית שעבורו מופרשים כספים לקרן הפנסיה בצורה שוטפת. עמית לא פעיל – עמית שהעברת הכספים עבורו הופסקה בהתאם להוראות תקנון הקרן

כתבות נוספות באותו נושא