פוליסה פיננסית

פוליסה פיננסית מהווה כלי חיסכון נזיל לטווח בינוני או ארוך, המאפשר גמישות רבה והיא מספקת מגוון אפשרויות לחיסכון והשקעה. בפוליסת חיסכון הפיננסית, ישנה אפשרות להפקיד כל סכום בכל זמן נתון, והכספים נשמרים בצורה זמינה ונזילה, ניתן למשוך אותם בכל עת בלעדיו עמלות או קנסות.

הפוליסה מאפשרת לחוסך לבחור מתוך מגוון מסלולים שונים, הכוללים רמות סיכון שונות ואופציות להשקעה במגוון נכסים פיננסיים, כגון מניות, אג"ח, שקלים, ומסלול חו"ל. כל חוסך יכול לבחור בהתאם לצרכיו והעדפותיו.

הגמישות של פוליסת חיסכון פיננסית ניכרת באפשרות למשוך חלק או כל הכסף בכל זמן, לבצע שילוב בין מסלולים שונים ללא תשלום מס או עמלה, ולבצע שילוב בין הפקדות, הוראת קבע ומזומן ובכך בעצם מאפשרת לבעל הפוליסה להתאים את תוכנית החיסכון וההשקעה שלו למצביו הפיננסיים הספציפיים ולכל התפרצויות חייו.

כתבות נוספות באותו נושא