פוליסה

חוזה ביטוח בין בעל הפוליסה וחברת הביטוח, הפוליסה כוללת בתוכה את תנאי הביטוח הכלליים, דף פרטי הביטוח ונספחים והיא נכנסת לתוקף רק לאחר ששולמה הפרמיה הראשונה.

כתבות נוספות באותו נושא