פרמיה לחסכון

הפרמיה ששולמה לחברה בניכוי דמי הניהול מפרמיה זו ובניכוי עלות הכיסויים הביטוחיים , אם היו כאלה.

כתבות נוספות באותו נושא