קנס משיכה

סכום שמנוכה מהחיסכון המצטבר בעת משיכתו (במקום ערך פדיון במקרה של הפסקת תשלום).

כתבות נוספות באותו נושא