קרן השתלמות

קרן השתלמות כהגדרתה, הינה מכשיר חיסכון לעובדים, שכירים ועצמאים. מדובר באפיק החיסכון היחיד לטוח בינוני שנותר פטור ממס, עד תקרת הפקדה. הכספים בקרן ההשתלמות הופכים נזילים לאחר תקופה של 6 שנים, עם זאת, אין חובה למשוך את הכספים בתום התקופה.

אחד היתרונות בפקדה בקרן ההשתלמות שהיא מאפשרת ליהנות מהטבות מס פעמיים: בשלב ההפקדה וגם בעת המשיכה. עבור עצמאיים, הפקדה לקרן ההשתלמות נחשבת כהוצאה מוכרת, ועבור שכירים, המעסיק ישלם מס הכנסה על חלק מההפקדה. בעת המשיכה הכסף בקרן ההשתלמות יהיה פטור מתשלום מס רווח הון, עבור הפקדות עד התקרה המוטבת.

כספי בחיסכון מושקעים במגוון מסלולי השקעה בשוק ההון וניתן לבחור ולהתאים את המסלול לרמת הסיכון הרצויה, צרכי החוסך, התקופה וכו', כאשר ניתן לעבור ללא עלות והמעבר לא נחשב כאירוע מס. כל אלו מאפשרים להתאים את החיסכון לצרכים המשתנים, למצב השוק ולמטרות החוסך לאורך כל תקופת החיסכון.

בנוסף, ניתן לקבל הלוואה על חשבון הקרן בתנאים הנקבעים על ידי בית ההשקעות בה הקרן מושקעת.

למידע נוסף על קרנות השתלמות

כתבות נוספות באותו נושא