קרן פנסיה

על פי ההגדרה, קרן פנסיה הינה אחד מאפיקי החיסכון העיקריים לגיל פרישה. מדובר בתוכנית לביטוח פנסיוני, המבטיחה לעובד תשלום של קצבת פנסיה חודשית לכל ימי חייו בהגיעו לגיל פרישה וכן במקרה של נכות. בנוסף כוללת קרן הפנסיה קצבה לשאירים במקרה של מות העובד. החיסכון לקרן הפנסיה מתבצע כנגד הפקדה חודשית של העובד לקרן במהלך שנות העבודה. החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים של העובד ומעבידו של תגמולים ופיצויים.

גובה ההפרשה לפנסיה נתונה לשינויים ולצרכים המשתנים, כאשר השינוי יכול להיות אישי, כמו החלפת מקום עבודה, גידול או הפחתה בשכר, שינויים במצב המשפחתי, הולדת ילדים ועוד. לצד שינויים חיצוניים, דוגמת תנודות בשוק ההון, איכות ביצועי קופות הגמל, ירידות ועליות בבורסה ועוד.  ניהול קרן פנסיה נכון ומעקב אחר השינויים יסייע להתכונן לגיל פרישה הצורה המיטבית.

באמצעות תכנון אסטרטגי וניהול נכון של קרן פנסיה, תשמרו על דמי ניהול נמוכים ועל ביצועי קרן אופטימליים, בדרך להגשמת המטרות הכלכליות שלכם בגיל הפרישה.

כתבות נוספות באותו נושא