רווח הון נומינלי

השינוי בערכה של השקעה, כאשר הערכים אינם מתואמים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה

כתבות נוספות באותו נושא