שכר קובע

שכר המשמש בסיס לחישוב הזכויות בקרות אירוע מזכה.

כתבות נוספות באותו נושא