תאריך הצטרפות

התאריך שבו הצטרף המבוטח לביטוח.

כתבות נוספות באותו נושא