תוצר גולמי

מהו תוצר גולמי וכיצד הוא נמדד?

על פי ההגדרה, תוצר מקומי גולמי (תמ"ג, או באנגלית Gross Domestic Product – GDP) הוא המדד הנפוץ ביותר למדידת הביצועים הכלכליים של מדינה. הוא מייצג את ערך השוק הכולל של כל הסחורות והשירותים הסופיים המיוצרים בגבולות המדינה בפרק זמן מסוים. ניתן לחשב את התמ"ג באמצעות שלוש גישות עיקריות:

  • גישת הייצור: כאן מחושב התמ"ג על ידי סיכום הערך של כל הסחורות והשירותים המיוצרים בתוך מדינה.
  • גישת ההכנסה: התמ"ג נמדד על ידי חיבור כל ההכנסות שהרוויחו אנשים ועסקים, כולל שכר, רווחים ומיסים.
  • גישת ההוצאות: התמ"ג מחושב על ידי סיכום כל ההוצאות על סחורות ושירותים סופיים, לרבות צריכה, השקעות, הוצאות ממשלתיות ויצוא נטו (יצוא מינוס יבוא).

חישוב התמ"ג בישראל למשל, נעשה על פי הנוסחה המקובלת של צריכה פרטית + השקעות + הוצאות הממשלה + יצוא נטו. הנתון מחושב אחת לתקופה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ונעשה בו שימוש בקביעת מדיניות פיסקלית במשרד האוצר, בבנק ישראל וברשויות הפיקוח והאכיפה. מדינה חפצת חיים, תישאף לנתוני צמיחה חיוביים כמה שניתן.

כתבות נוספות באותו נושא