תכנון פרישה

מדובר באסטרטגיה כלכלית המכינה את הפורש ליציאה לגמלאות ומאפשרת תכנון אופטימאלי של מימוש כלל הנכסים הפיננסיים תוף ראיה רחבה של החסכונות שנצברו וההכנסות הצפויות אל מול ההוצאות המתוכננות. בתהליך של תכנון פרישה לוקחים בחשבון חסכונות פנסיוניים, קופות גמל והשתלמות, קרנות, כספי השקעות ועוד, תוך בחינת מועדי ומסלולי מהשיכה, הטבות מס וכו.
תכנון פרישה ממפה את סוגי הכספים שנצברו, ומחייב היכרות עם אינספור תוכניות פנסיוניות הקיימות בשוק, ועם השינויים והתנודות במיסוי בכל תוכנית. הוא משלב הכרות עם גופים כלכליים וחוקי המיסוי, ליצירת מקסימום רווח.

כתבות נוספות באותו נושא