תקופת אכשרה

תקופה שרק בסיומה ביטוח נכות ושארים נכנס לתוקף. תקופת אכשרה נהוגה בעיקר בקרנות פנסיה החדשות במקרה של מצב בריאותי לא תקין של עמית בקרן.

כתבות נוספות באותו נושא