תקנון

מסמך משפטי המאושר על-ידי משרד האוצר, המסדיר את זכויות המבוטחים בקרן הפנסיה. המסמך כולל, בין היתר, הגדרות זכאות למבוטחים פעילים ולפנסיונרים וטבלאות אקטואריות שונות המשמשות את הקרן בחישובים הנדרשים. התקנון אינו חוזה, ולפיכך הוא ניתן לשינוי מעת לעת.

כתבות נוספות באותו נושא