תשואה נומינלית

אחוז השינוי בערכה של השקעה, כאשר הערכים אינם מתואמים לשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה.

כתבות נוספות באותו נושא