חיפוש
אודותינו רגעים חשובים בחיים
!קלי איתך

תנאי משיכה של קופת גמל

קופת גמל במעמד שכיר

להלן שלושה מצבים המאפשרים משיכת כספים בהתאם לתקנות לגבי צבירות הכספים שהיו בקופת הגמל עד 31.12.07:

1. עמית שכיר שהגיע לגיל 60, ובלבד שעברו 5 שנים מהיום שהחל להפקיד כספים בקופה, זכאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקופה.
2. עמית - שכיר שפרש כליל מעבודתו עקב פיטורים או התפטרות או שהפך לעוסק עצמאי או שעבר למקום עבודה חדש שבו אין הסדר גמל לעובדים - יוכל למשוך את הכספים שהופקדו עד 31.12.2004 והרווחים בגינם, בתום 6 חודשים ממועד הפסקת העבודה.
3. עמית - שכיר שהחל לעבוד אצל מעסיק אחר במהלך חצי שנה מיום הפסקת עבודתו ובמקום החדש אין לו הסדר הפרשות לקופת גמל לתגמולים או קצבה, זכאי למשוך הכספים שהופקדו עד 31.12.2004 בתום 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום החדש (לאחר המצאת אישור מתאים מהמעסיק).

בהתאם לתיקון חוק קופות גמל, החל מינואר 2008 ובגין כל ההפקדות לסעיף תגמולים, הכספים ניתנים למשיכה רק בדרךשל קצבה החל מגיל פרישה לפי החוק. ככל שנצברת קצבה מזערית בגובה 3850 שקלים לחודש, המתעדכנת מידי שנה על פי המדד הידוע ב-1 למרץ(ביחס למדד במרץ 2008) ניתן לפעול באחת משתי החלופות:
א. הגדלת סכום הקצבה החודשית.
ב. היוון יתרת הקצבה ומשיכה בסכום חד-פעמי.
לגבי אופן המשיכה יבחר העמית במועד הזכאות.

קופת גמל במעמד עצמאי

  • משיכת הכספים לגבי הצבירות הקיימות בקופה עד ל- 12/2005- בוותק של 15 שנה ממועד ההפקדה הראשון או בגיל 60 ואילך ובוותק של 5 שנים לפחות בקופה.

  • לגבי כספים שהופקדו בקופת הגמל משנת 2006 - בהגיע העמית לגיל 60 שנים (גבר ואישה) וגם אם חלפו 5 שנים ממועד ההפקדה הראשון בקופה.

  • כספים שהופקדו החל משנת 2008 יחשבו כקצבה וניתן למשוך כספים אלו כקצבה החל מגיל 60 ( בדומה לאפשרויות העומדות לקופ"ג במעמד שכיר).

לקבלת הצעת מחיר אנא השאירו פרטים:
לקבלת פרטים
ללא התחייבות
מעודכנים בכל
השינויים הפנסיוניים?
רשמו אותי לקבלת עדכונים במייל
:כדאי לקרוא גם על
ביטוח חיים
קופות גמל
קרנות השתלמות
ליווי מקצועי ואישי
לפני פרישה
יש כמה דברים חשובים שאתם חייבים לדעת התקשרו עכשיו
טלפון
6367111
03
מידע על שירותים והצטרפות לקופות גמל וקרנות השתלמות
מדריך לבחירת קופת גמל וקרן השתלמות
קופת גמל להשקעה
העברת כספים בין קופות גמל
קופות מובילות
חבילת פטור בגיל פרישה (תיקון 190)
תנאי משיכה של קופת גמל
מחשבון גמל והשתלמות
סקירות גמל והשתלמות
שאלות ותשובות
מילון מונחים